פורומים
ראשיפורום כלכלהמדיניות פיסקלית בשע"ח נייד
יהונתן
אוניברסיטת בן-גוריון
מדיניות פיסקלית בשע"ח נייד

היי ניר


נאמר בקורס שמדיניות פיסקלית במשק עם שע"ח נייד הנה חסרת משמעות ולא משנה גדלים ריאלים (עקומת is תזוז ובאופן מיידי תשוב חזרה למקומה המקורי בגלל תנועות ההון )


בשאלה המצורפת מתוארת סיטואציה של משק עם שע"ח נייד המבצע מדיניות פיסקלית של הגדלת ההוצאה הממשלתית. לפי התשובות המדיניות כן השפיעה על עקומת is והזיזה אותה ימינה.


תוכל בבקשה להסביר מה גרם לתזוזה שלה?


 


תודה,


יוני


ניר חן
הטכניון

היי יהונתן,


כאשר דיברתי על כך שמדיניות פיסקאלית לא מגדילה את התוצר, דיברתי על משק קטן שלא משפיע על הריבית העולמית. 

בשאלה שצירפת מדובר על משק גדול שכן משפיע על הריבית העולמית ולימדתי בקורס שמשק גדול כן יכול להשפיע על הריבית העולמית. לכן ההרחבה הפיסקאלית גורמת לשינוי בריבית העולמית שגורר שינוי בתוצר (כלומר מה שבעצם משנה את התוצר זה השינוי בריבית העולמית). 


×