פורומים
ראשיפורום כלכלהמונופול - שאלה 4 מתוך השיעור
לינור
הטכניון
מונופול - שאלה 4 מתוך השיעור

בשאלה מתייחסים לכך שעקומת העלות השולית היא תמיד עולה. 


ראינו שעקומה הזו יכולה להיות גמישה לחלוטין ושווה לאפס, ואז במקרה זה לא יהיה נקודת חיתוך לעקומת MC ועקומת MR. 


במקרה זה, איך מתייחסים לכמות המיוצרת של המונופול?


האם המונופול ייצר אינסוף מוצרים כיוון שמרוויח על כל מוצר נוסף שייצר?


ניר חן
הטכניון

היי לינור,

כל עוד לא מציינים אחרת בשאלה - את תמיד צריכה להניח שהעלות השולית עולה עם הכמות המיוצרת.

ללא שום קשר, בהנחה והעלות השולית הייתה קבועה ונמוכה מהמחיר שבו הביקוש גמיש לחלוטין, המונופול היה מייצר אינסוף. 


×