פורומים
ראשיפורום כלכלהמספר שאלות אקונומטריקה
שלומי
האוניברסיטה העברית
מספר שאלות אקונומטריקה

אהלן ניר,
כמה שאלות לקראת אקונומטריקה:1. ברגרסיה עם יותר משני משתנים- כאשר משמיטים משתנה (נניח שהיה בעל מקדם מובהק סטטיסטית), ולא ידוע מה הקווריאנס בינו לבין המשתנים האחרים, אז כאשר הוא מושמט- יש דרך לדעת מה תהיה ההטיה לאחר ההשמטה?2. נניח רגרסיה עם שני אנדוגנים וכמה אקסוגנים, עבורם יש לי שני משתני עזר (לכל אנדוגני- משתנה עזר אחד), ואני רוצה לבצע 2SLS ידנית- בהרצת הרגרסיות שלב ראשון בשביל לייצר את המשתנים החדשים (האקסוגנים) אני מריץ רגרסיה של כל אחד מהאנדוגנים על שני משתני העזר? או של כל משתנה אנדוגני על משתנה העזר שלו?3. באחת השאלות מהמבחנים הוצג פלט רגרסיה- עבורו לשני משתנים – כל אחד בפני עצמו- היה אומד מובהק סטטיסטית השונה מ-0 (ממבחן t). השאלה הייתה האם ניתן לדחות השערת אפס לפיה שני האומדים שווים 0 במשותף. לא היה דרך לבצע מבחן F, והתשובה לשאלה הייתה "אי אפשר לדחות את השערת האפס". השאלה שלי היא האם עצם זה ששניהם במובהק שונים מ-0 לפי מבחני t, לא מספיק בשביל לדחות כזו השערה, בלי צורך במבחן F?4. בשאלה אחרת במבחן , הוצג פלט רגרסיה של שכר על מספר משתנים, בניהם משתנה דמי "עיר"- האם האדם גר בעיר או לא. האומד לעיר יצא לא מובהק סטטיסטית, ושאלו "האם ניתן לצפות שלא יהיה הבדל בשכר של אדם שגר בעיר לאדם שלא גר בעיר?"- התשובה הייתה נכון. השאלה שלי היא – האם עצם היותו של האומד לא מובהק, מספיקה בשביל לטעון שניתן לצפות שלא יהיה הבדל? – ההגיון אומר שחוסר המובהקות של האומד מספיק רק בשביל לטעון ש"לא ניתן לצפות להבדל", ולא "ניתן לצפות שלא יהיה הבדל".


תודה רבה!


ניר חן
הטכניון

היי שלומי,

1) אם אתה יודע איך אותו משתנה משפיע על Y באוכלוסייה ואיך הוא מתואם באוכלוסייה עם משתנה מסביר שנמצא בפנים, יש נוסחה שמתארת האם ההטייה היא כלפי מעלה או מטה (הצגתי אותה כאשר דיברתי על השמטת משתנה רלוונטי).

2) אתה מריץ רגרסיה בין כל משתנה אנדוגני לכל המשתנים האקסוגניים במודל - גם משתני העזר וגם שאר המשתנים המסבירים האקסוגניים. הדגשתי את זה בשיעור :)

3) אני לא רואה מולי את השאלה אבל זה נשמע שיש בה טעות. אם דחית את השערת האפס ש-  זה אומר שהסיכוי שביטא1 שווה לאפס נמוך מ-5%. על אותו עיקרון הסיכוי שביטא2 שווה לאפס נמוך מ-5%. לפיכך, הסיכוי ששניהם יחדיו שווים לאפס  בוודאי שנמוך מ-5% לכן אפשר לדחות את השערת האפס הזו. לראיה, בכל רגרסיה שבה יש שני אומדים בלבד ושניהם מובהקים - גם מבחן F למובהקות הרגרסיה יהיה מובהק. תוודא שבשאלה לא מדברים על השערה שבה סכום האומדים שווה לאפס שזאת השערה אחרת.

4) בעיקרון אתה צודק אבל אתם לא נכנסים לרזולוציות כאלו בקורס. ×