פורומים
ראשיפורום כלכלהדוגמה תיבת אדגוורת' מסטאדיז סעיף ז
שרון
האוניברסיטה העברית
דוגמה תיבת אדגוורת' מסטאדיז סעיף ז

הבנו את הדוגמא ואיך לצייר.


אם היו מבקשים שיווי משקל וולרסיאני, איך היינו פותרים את השאלה?


הרי יש להתייחס לתחומים כיוון שקודם נצרוך מהמוצר הלא לינארי ולאחר מכן מהמוצר הלינארי. 


 


תודה רבה,


שרון מלר


ניר חן
הטכניון

היי שרון,


בשביל למצוא יחס מחירים בשיווי משקל תמיד צריך להשוות בין ביקוש מצרפי להיצע מצרפי. אם יש תחומים, צריך לבדוק באיזה תחום יכול להיות שיווי משקל.


×