פורומים
ראשיפורום כלכלהאוסף שאלות לגבי פרקים 4-7
דניאל
האוניברסיטה העברית
אוסף שאלות לגבי פרקים 4-7

היי ניר, מה שלומך?


 


מספר שאלות שעלו במהלך המעבר על הסרטונים והחומר:


 


1.) Ms קשיח לחלוטין כי הוא לא תלוי במחיר הכסף? (אקסוגני ותלוי במדיניות המוניטרית?)


2.) P = רמת המחירים. המשתנה הזה נמדד כרמת המחירים הממוצעת? למה הכוונה בכמות הכסף הנדרשת בשביל לקנות יחידת תוצר אחת? מהי יחידת תוצר אחת?


3.) מדוע החיסכון במשק הוא משתנה ריאלי?


4.) לפי שקילות פישר, הריבית הנומינלית משתנה באופן מיידי כתלות בשיעור האינפלציה הצפוי?


5.) באופן כללי,שיעור השינוי בפועל = שיעור השינוי הצפוי, אלא אם כן נאמר אחרת (ניסוח כמו: "...אבל הציבור לא מאמין להבטחות הבנק המרכזי...."). נכון? 


6.) תורת הכמות המוכללת של הכסף: אני רוצה לוודא שאני מבין באיזה אופן הצפי לעתיד משפיע על ההווה. ההשפעה של השינויים הצפויים בכמות הכסף ובתוצר על כמות הכסף העכשווית "מתווכת" על ידי ההשפעה של השינויים הצפויים בכמות הכסף ובתוצר על האינפלציה הצפויה, ומשם על הריבית הנומינלית הצפויה, ומשם על מקדם הביקוש לכסף? כלומר, ש"מ בשוק הכסף בהווה מתקבל על ידי נתוני תוצר בהווה, רמת מחירים בהווה, כמות כסף בהווה ומקדם הביקוש לכסף בהווה (שהוא היחיד שמושפע "מהעתיד", כלומר צפי לשינוי בעתיד).  


7.) לאורך כל פרק 6 אנחנו משווים בין ההשוואה לחיסכון כדי למצוא שיווי משקל בשוק ההון הראשוני. אנחנו עושים זאת מכיוון שמדובר במשק סגור, שבו החיסכון שווה להשקעה, נכון? 


8.) האם C+L = D


9.) כמות הכסף משתנה לא רק כאשר בסיס הכסף משתנה, נכון?


 


המון תודה!


דניאל


 


 


 


ניר חן
הטכניון

היי דניאל,

אענה לפי הסדר:

1) כן. כי זה אקסוגני ו-"נקבע" בשיעור של בנקים וכסף.

2) כן. P זה רמת המחירים הנדרשת כדי לקנות יחידות תוצר אחת.
יחידת תוצר אחת --> Y=1
כמות הכסף הנדרשת כדי לקנות יחידת תוצר אחת --> 

3) כל הגדלים בדו"ח מקורות ושימושים (Y,C,I וכו') ודו"ח היווי הון הם משתנים ריאליים - כלומר נמדדים ביחידות תוצר.

4) כן

5) כן. בדגש על אלא אם נאמר אחרת.

6) אכן. קלעת בול. בפרק 7 יש גם ציפיות לפיחות שזה עוד משהו "מהעתיד" שמשפיע על ה-"הווה"

7) כן.

8) לא. ממש לא.

9) לא הבנתי את השאלה. במקרה של עירוי פנימי בסיס הכסף משתנה אך כמות הכסף לא משתנה. במקרה של עירוי חיצוני, שניהם משתנים (לרוב לא באותו גודל)


×