פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה 3 מעקומת הביקוש
ג'ואהר
אוניברסיטת חיפה
שאלה 3 מעקומת הביקוש

היי,


לגבי השאלה איך קבענו שמוצר z הוא נורמלי?? מי אמר לנו שמחיר y קבוע נכון שהוא נייטרלי אבל לפי ההגדרה מוצר נייטרלי הכמות לא משתנה אבל המחיר יכול להיות גבוה או נמוך?! 


ניר חן
אוניברסיטת בן-גוריון

היי ג'והאר,

אין קשר בין שינוי במחיר לבין היותו של מוצר נורמלי/נחות/נייטרלי.

כאשר המחיר עולה --> הביקוש למוצר קטן ללא קשר לסוג המוצר (נורמלי/נחות/נייטרלי).

המשמעות של מוצר נורמלי זה שהביקוש גדל כאשר ההכנסה גדלה (ללא קשר למחיר המוצר). על אותו עיקרון, המשמעות של מוצר נחות זה שהביקוש קטן כאשר ההכנסה גדלה. זאת , ללא קשר להשפעת המחיר.

כלומר כאשר אנחנו דנים בסוג המוצר (נורמלי/נחות/נייטרלי), מדובר בשינויים בביקוש תחת שינוי בהכנסה ולא שינוי במחיר.

מקווה שהבנת


×