מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 34% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪380.

חלק ראשון

יחסי העדפה

הוספה לסל: ₪30

מבוא וסימונים, תכונות של פרט רציונאלי ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעה ו-20 דקות

חלק שני

פתרון בעיית הפרט (שיעור חינם)

לצפייה

פונקציית תועלת, עקומות אדישות, פונקציית תועלת נחמדה, קו התקציב, פתרון בעיית הפרט, פונקציות תועלת נפוצות במבחנים, יחס העדפה לקסיקוגרפי, העדפות מונוטוניות, העדפות קמורות והעדפות הומוטטיות

7 שעות ו-6 דקות

תרגול פתרון בעיית הפרט

הוספה לסל: ₪30

תרגול על פתרון בעיית הפרט עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות

6 שעות ו-37 דקות

חלק שלישי

פונקציית ביקוש מרשליאנית

הוספה לסל: ₪30

פונקציית ביקוש מרשליאנית, שינויים בהכנסה ועקומת אנגל, שינויים צולבים ועקומת הביקוש הצולב וביקושים של פונקציות תועלת נפוצות

שעתיים ו-57 דקות

תרגול פונקציית ביקוש מרשליאנית

הוספה לסל: ₪30

תרגול על פונקציית ביקוש מרשליאנית עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות

4 שעות ו-59 דקות

חלק רביעי

גמישות ביחס למחיר, גמישות ביחס להכנסה, השפעת ההכנסה על שיעור ההוצאה, גמישות צולבת, שיטה מהירה לחישוב גמישויות, קשרים בין גמישויות ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

7 שעות ו-5 דקות

חלק חמישי

עקומות ICC ו-PCC

הוספה לסל: ₪30

עקומת ICC, עקומת PCC ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

6 שעות ו-6 דקות

חלק שישי

אפקט תחלופה ואפקט הכנסה

הוספה לסל: ₪70

אפקט התחלופה וההכנסה, פיצוי/ניכוי היקס, עקומת ביקוש היקסיאנית, CV ו-EV

שעתיים ו-38 דקות

חלק שביעי

העדפה נגלית

הוספה לסל: ₪50

העדפה נגלית, מדדי כמויות ומחירים

52 דקות

חלק שמיני

תועלת עקיפה ופונקציית הוצאה

הוספה לסל: ₪30

פונקציית התועלת העקיפה, מחיר צל, פונקציית ההוצאה ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

3 שעות ו-40 דקות

חלק תשיעי

פנאי ועבודה

הוספה לסל: ₪50

פנאי ועבודה, היצע העבודה

49 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 10 שיעורים
אורך הקורס: 37 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום