מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 50% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪500.

סטודנטים יקרים,

הקורס אינו כולל את החלק של משק פתוח.

חלק ראשון

חשבונאות לאומית (שיעור חינם)

לצפייה

הגדרת התוצר, מדידת התוצר דרך השימושים הסופיים, החיסכון במשק, מדידת התוצר דרך הערך המוסף, מדידת התוצר דרך ההכנסות, תוצר לנפש ומגוון שאלות

שעה ו-58 דקות

תרגול נוסף - חשבונאות לאומית

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על חשבונאות לאומית ברמות קושי שונות

שעה ו-46 דקות

חלק שני

ייצור מצרפי ותוצר תעסוקה מלאה

הוספה לסל: ₪30

הנחות, פונקציית ייצור מסוג קוב-דאגלס, שוק העבודה, שוק ההון, תוצר תעסוקה מלאה, התחלוקת התוצר בין גורמי הייצור, התחלקות התוצר בקוב-דאגלס

שעתיים ו-33 דקות

חלק שלישי

שוק ההון הראשוני (שוק ההלוואות)

הוספה לסל: ₪30

שיווי משקל בשוק ההון הראשוני וקביעת שער הריבית, שינויים אפשריים בשיווי משקל, תצרוכת פרטית התלויה שלילית בריבית ותרגול עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעה ו-46 דקות

חלק רביעי

המודל הקלאסי ותורת הכמות של הכסף

הוספה לסל: ₪30

הביקוש לכסף ומהירות המחזור, שוק הכסף, מדיניות מוניטרית ומספר שאלות נוספות

שעה ודקה אחת

חלק שישי

מודל קיינסיאני במשק סגור ומדיניות פיסקאלית

הוספה לסל: ₪30

שיווי משקל, המכפיל הקיינסיאני, פער דיפלציוני ואינפלציוני, מדיניות פיסקאלית, שאלות ממבחני עבר ומגוון שאלות נוספות

שעה ו-57 דקות

מודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף ומדיניות מוניטרית

הוספה לסל: ₪30

שוק הכסף, מדיניות מוניטרית ופיסקאלית, מדיניות בתעסוקה מלאה, המכפיל הקיינסיאני במשק עם שוק כסף, שאלות ממבחני עבר ושאלות נוספות

שעה ו-41 דקות

עקומת IS, עקומת LM, שיווי משקל, מדיניות פיסקאלית ומדיניות מוניטרית

39 דקות

חלק שביעי

עקומת פיליפס

הוספה לסל: ₪30

עקומת פיליפס

34 דקות

חלק שמיני

תצרוכת על פני זמן

הוספה לסל: ₪30

המודל הדו-תקופתי של פישר, העדפת זמן, מגבלת אשראי ותרגול הכולל מגוון שאלות

שעה ו-8 דקות

מודל מחזור החיים

הוספה לסל: ₪30

הסבר על מודל מחזור החיים ותרגול הכולל מספר שאלות

46 דקות

מודל ההכנסה הפרמננטית

הוספה לסל: ₪30

הסבר על מודל ההכנסה הפרמננטית ותרגול הכולל מספר שאלות

36 דקות

חלק תשיעי

בנקים וכסף

הוספה לסל: ₪30

הגדרות, הבנקים המסחריים, עירויים פנימיים, עירויים חיצוניים, יחס מזומן-עו"ש קבוע, שאלות ממבחני עבר ותרגול עם שאלות במגוון רמות קושי

שעתיים ו-15 דקות

חלק עשירי

חלוקת ההכנסות במשק ועקומת לורנץ

הוספה לסל: ₪30

עקומת לורנץ, מדד ג'יני, מנגנונים המשפיעים על חלוקת ההכנסות, שאלות ממבחני עבר ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

56 דקות

חלק אחד עשר

מודל סולו

הוספה לסל: ₪30

הנחות, מצב עמיד, מודל עם פונקציית ייצור מסוג קוב-דאגלס, כלל הזהב, משק עם ממשלה, מלכודת עוני, חשבונאות לאומית של צמיחה ושאלות ממבחני עבר

3 שעות ו-56 דקות

תרגול מודל סולו

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על מודל סולו ברמות קושי שונות

שעה ו-32 דקות

חלק שנים עשר

מודל סולו עם שיפורים טכנולוגיים

הוספה לסל: ₪30

הנחות, מצב עמיד ותרגול הכולל מספר שאלות

35 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 16 שיעורים
אורך הקורס: 23 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום