מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 50% הנחה על כל השיעורים - ₪120 לרכישת כל הקורס במקום ₪240.

סטודנטים יקרים!

הקורס כולל רק 50% מהחומר ולכן הוא נמכר במחיר מוזל.

חלק ראשון

חשבונאות לאומית (שיעור חינם)

לצפייה

הגדרת התוצר, מדידת התוצר דרך השימושים הסופיים, החיסכון במשק, מדידת התוצר דרך הערך המוסף, מדידת התוצר דרך ההכנסות, מיסים עקיפים וסובסידיות, מדידת פעילות הממשלה, תוצר לנפש ומגוון שאלות

3 שעות ו-41 דקות

תרגול נוסף - חשבונאות לאומית

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על חשבונאות לאומית ברמות קושי שונות

שעתיים ו-55 דקות

מדידת אינפלציה ושינויים בתוצר

הוספה לסל: ₪30

מדידת שינויים בתוצר, חישוב שיעור שינוי מצטבר ושיעור שינוי ממוצע, גידול ריאלי לנפש, מדד מחירי התוצר, מדד המחירים לצרכן ותרגול עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות

4 שעות ו-23 דקות

חלק שני

תצרוכת על פני זמן

הוספה לסל: ₪30

המודל הדו-תקופתי של פישר, העדפת זמן, מגבלת אשראי ותרגול הכולל מגוון שאלות

שעה ו-8 דקות

חלק חמישי

מודל סולו

הוספה לסל: ₪30

הנחות, מצב עמיד, מודל עם פונקציית ייצור מסוג קוב-דאגלס, כלל הזהב, משק עם ממשלה, מלכודת עוני, חשבונאות לאומית של צמיחה ושאלות ממבחני עבר

3 שעות ו-45 דקות

תרגול מודל סולו

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על מודל סולו ברמות קושי שונות

3 שעות ו-55 דקות

חלק שישי

מודל סולו עם שיפורים טכנולוגיים

הוספה לסל: ₪30

הנחות, מצב עמיד ותרגול הכולל מספר שאלות

35 דקות

חלק אחד עשר

חלוקת ההכנסות במשק ועקומת לורנץ

הוספה לסל: ₪30

עקומת לורנץ, מדד ג'יני, מנגנונים המשפיעים על חלוקת ההכנסות, שאלות ממבחני עבר ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

56 דקות

חלק שנים עשר

בנקים וכסף

הוספה לסל: ₪30

הגדרות, הבנקים המסחריים, עירויים פנימיים, עירויים חיצוניים, יחס מזומן-עו"ש קבוע, שאלות ממבחני עבר ותרגול עם שאלות במגוון רמות קושי

שעתיים ו-15 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 8 שיעורים
אורך הקורס: 19 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום