חלק ראשון

ביקוש והיצע מצרפיים

הוספה לסל: ₪50

מודל IS-LM, מודל AD-AS

שעתיים ו-19 דקות

חלק שני

תצרוכת על פני זמן

הוספה לסל: ₪30

המודל הדו-תקופתי של פישר, העדפת זמן, מגבלת אשראי ותרגול הכולל מגוון שאלות

שעה ו-8 דקות

חלק שלישי

מודל מחזור החיים

הוספה לסל: ₪30

הסבר על מודל מחזור החיים ותרגול הכולל מספר שאלות

46 דקות

חלק רביעי

מודל ההכנסה הפרמננטית

הוספה לסל: ₪30

הסבר על מודל ההכנסה הפרמננטית ותרגול הכולל מספר שאלות

36 דקות

חלק חמישי

החוב הציבורי

הוספה לסל: ₪30

הגדרות, התפתחות החוב הציבורי על פני זמן, שקילות ריקרדו ותרגול

47 דקות

חלק שישי

השקעה בדיור

הוספה לסל: ₪30

שיווי משקל בטווח הקצר, שיווי משקל בטווח הארוך, גידול אוכלוסין, ציפיות רציונאליות לעומת נאיביות ופתירת שאלות ממבחנים

שעה אחת

חלק שביעי

מודל סולו

הוספה לסל: ₪30

הנחות, מצב עמיד, מודל עם פונקציית ייצור מסוג קוב-דאגלס, כלל הזהב, משק עם ממשלה, מלכודת עוני, הקשר בין ההון לעובד לשכר העבודה ולריבית במשק וחשבונאות לאומית של צמיחה

3 שעות ו-37 דקות

תרגול מודל סולו

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על מודל סולו ברמות קושי שונות

5 שעות ו-4 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 8 שיעורים
אורך הקורס: 15 שעות

לרכישת כל הקורס

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום