מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 30% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪360.

סטודנטים יקרים,

הקורס אינו כולל את הזהות של רוי וכמו כן את הנושא של תצרוכת על פני זמן. יש לצפות לפי הסדר. 

חלק ראשון

יחסי העדפה

הוספה לסל: ₪30

מבוא וסימונים, תכונות של פרט רציונאלי, תכונת הרציפות, יחס העדפה לקסיקוגרפי ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעתיים ו-33 דקות

חלק שני

פתרון בעיית הפרט (שיעור חינם)

לצפייה

פונקציית תועלת, עקומות אדישות, פונקציית תועלת נחמדה, קו התקציב, פתרון בעיית הפרט, פונקציות תועלת נפוצות במבחנים, יחס העדפה לקסיקוגרפי, העדפות מונוטוניות, העדפות קמורות והעדפות הומוטטיות

7 שעות ו-25 דקות

חלק שלישי

פונקציית ביקוש מרשליאנית

הוספה לסל: ₪30

פונקציית ביקוש מרשליאנית, שינויים בהכנסה ועקומת אנגל, עקומת אנגל בהעדפות הומוטטיות, שינויים צולבים ועקומת הביקוש הצולב, ביקושים של פונקציות תועלת נפוצות וביקושים של יחס העדפה לקסיקוגרפי

3 שעות ו-8 דקות

תרגול פונקציית ביקוש מרשליאנית

הוספה לסל: ₪30

תרגול על פונקציית ביקוש מרשליאנית עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעתיים ו-11 דקות

חלק רביעי

תועלת עקיפה ופונקציית הוצאה

הוספה לסל: ₪30

פונקציית התועלת העקיפה, פונקציית ההוצאה ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעתיים ו-17 דקות

חלק חמישי

אי וודאות

הוספה לסל: ₪50

הגדרת הגרלה, הגדרת פונקציית VNM, פתרון בעיית הפרט, העדפות לסיכון, ביטוח, בעיות רציפות לעומת לא רציפות

שעה ו-28 דקות

חלק שישי

מבוא לתורת המשחקים (שיעור חינם)

לצפייה

מבוא והגדרות, שיווי משקל נאש, אסטרטגיות שולטות ודומיננטיות, מחיקה חוזרת של אסטרטגיות נשלטות חזק, משחק סכום אפס ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעתיים ו-7 דקות

תרגול מבוא לתורת המשחקים

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על מבוא לתורת המשחקים ברמות קושי שונות

4 שעות ו-38 דקות

חלק שביעי

אסטרטגיות מעורבות

הוספה לסל: ₪30

אסטרטגיות מעורבות, ש"מ נאש באסטרטגיות מעורבות ומשפט נאש

שעתיים ו-56 דקות

תרגול אסטרטגיות מעורבות

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על אסטרטגיות מעורבות ברמות קושי שונות

4 שעות ו-38 דקות

חלק שמיני

משחקים סדרתיים

הוספה לסל: ₪100

שיעור Zoom על משחקים סדרתיים

שעה ו-22 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 9 שיעורים
אורך הקורס: 25 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום