מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 53% הנחה על כל השיעורים - ₪199 לרכישת כל הקורס במקום ₪430.

חלק ראשון

תצרוכת על פני זמן

הוספה לסל: ₪50

תצרוכת על פני זמן, אפקט תחלופה והכנסה ותרגול

59 דקות

חלק שני

תצרוכת מתקדם

הוספה לסל: ₪50

תצרוכת עם אינסוף תקופות, ממשלה ושקילות ריקרדו ותרגול

44 דקות

חלק שלישי

הנחות, מקסום רווח ושוק ההון

38 דקות

חלק רביעי

מודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף ומדיניות מוניטרית

הוספה לסל: ₪30

שוק הכסף, מדיניות מוניטרית ופיסקאלית, מדיניות בתעסוקה מלאה, שאלות ממבחני עבר ושאלות נוספות

שעה ו-29 דקות

תרגול נוסף - מודל קיינסיאני עם שוק הכסף

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על מודל קיינסיאני עם שוק כסף ברמות קושי שונות

שעה ו-11 דקות

חלק חמישי

עקומת AD, עקומת SAS, עקומת LAS, שיווי משקל, מדיניות פיסקאלית ומוניטרית, שיפורים טכנולוגיים, שינויים בכמות ההון, סטגפלציה ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעתיים ו-48 דקות

חלק שישי

החוב הציבורי

הוספה לסל: ₪50

21 דקות

חלק שביעי

הגדרת האינפלציה, נוסחת פישר, מצב עמיד אינפלציוני, מס אינפלציה ותרגול

שעה ו-42 דקות

חלק שמיני

עקומת פיליפס

הוספה לסל: ₪50

הגדרת האינפלציה, נוסחת פישר, מצב עמיד אינפלציוני, מס אינפלציה ותרגול

55 דקות

חלק תשיעי

חלוקת ההכנסות במשק ועקומת לורנץ

הוספה לסל: ₪30

עקומת לורנץ, מדד ג'יני, מנגנונים המשפיעים על חלוקת ההכנסות, שאלות ממבחני עבר ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

56 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 10 שיעורים
אורך הקורס: 11 שעות

לרכישת כל הקורס

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום