מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 62% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪670.

סטודנטים יקרים!
שימו לב שיש לכם אפשרות לקנות קורס מסובסד דרך אתר האגודה:

https://haifaaguda.co.il/

חלק ראשון

פתרון בעיית הפרט (שיעור חינם)

לצפייה

יחסי העדפה, פונקציית תועלת, עקומות אדישות, פונקציית תועלת נחמדה, קו התקציב, פתרון בעיית הפרט, פונקציות תועלת נפוצות במבחנים, יחס העדפה לקסיקוגרפי, העדפות מונוטוניות והעדפות קמורות

7 שעות ודקה אחת

תרגול פתרון בעיית הפרט

הוספה לסל: ₪30

תרגול על פתרון בעיית הפרט עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות

6 שעות ו-37 דקות

חלק שני

פונקציית ביקוש מרשליאנית

הוספה לסל: ₪30

פונקציית ביקוש מרשליאנית, שינויים בהכנסה ועקומת אנגל, שינויים צולבים ועקומת הביקוש הצולב, ביקושים של פונקציות תועלת נפוצות וביקושים של יחס העדפה לקסיקוגרפי

3 שעות ודקה אחת

תרגול פונקציית ביקוש מרשליאנית

הוספה לסל: ₪30

תרגול על פונקציית ביקוש מרשליאנית עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות

4 שעות ו-59 דקות

חלק שלישי

עקומת ICC ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעתיים ו-44 דקות

חלק רביעי

אפקט תחלופה ואפקט הכנסה

הוספה לסל: ₪70

אפקט התחלופה וההכנסה, פיצוי/ניכוי היקס, עקומת ביקוש היקסיאנית

שעה ו-50 דקות

חלק חמישי

פנאי ועבודה

הוספה לסל: ₪50

פנאי ועבודה, היצע העבודה

49 דקות

חלק שישי

העדפה נגלית

הוספה לסל: ₪50

שעה ו-52 דקות

חלק שביעי

ייצור ומזעור עלויות (שיעור חינם)

יעלה בקרוב

ייצור בטווח הקצר, ייצור בטווח הארוך, עקומות שוות תפוקה, פונקציית ייצור נחמדה, תשואה לגודל, פונקציית ייצור הומוגנית, קו ההוצאה, מזעור עלויות, עלויות בטווח קצר ובטווח ארוך ופונקציות ייצור נפוצות במבחנים

7 שעות ו-23 דקות

חלק שמיני

מקסום רווח

הוספה לסל: ₪100

51 דקות

חלק תשיעי

שיווי משקל בטווח הארוך

הוספה לסל: ₪30

שיווי משקל בטווח הארוך, השפעת שינויים בביקוש על הטווח הארוך, שינויים המשפיעים על המחיר בטווח הארוך ותרגול עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות

3 שעות ו-32 דקות

חלק עשירי

שיווי משקל כללי

הוספה לסל: ₪100

תיבת Edgeworth, יעילות פראטו, קו החוזה, שיווי משקל תחרותי

3 שעות ו-26 דקות

חלק אחד עשר

יעילות פראטו בייצור ועקומת התמורה

הוספה לסל: ₪50

יעילות פראטו בייצור, עקומת התמורה, עלות אלטרנטיבית שולית

42 דקות

חלק שנים עשר

מודל רובינזון קרוזו

הוספה לסל: ₪50

יעילות פראטו בין ייצור לצריכה, שיווי משקל תחרותי

45 דקות

חלק שלושה עשר

שיווי משקל כללי עם ייצור

הוספה לסל: ₪50

שיווי משקל כללי עם 2 פרטים ו-2 פירמות

שעה ו-15 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 13 שיעורים
אורך הקורס: 32 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום