מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 8% הנחה על כל השיעורים - ₪220 לרכישת כל הקורס במקום ₪240.

חלק ראשון

חשבונאות לאומית (שיעור חינם)

לצפייה

הגדרת התוצר, מדידת התוצר דרך השימושים הסופיים, החיסכון במשק, מדידת התוצר דרך הערך המוסף, מדידת התוצר דרך ההכנסות, מדידת פעילות הממשלה, תוצר לנפש ומגוון שאלות

3 שעות ו-3 דקות

תרגול נוסף - חשבונאות לאומית

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על חשבונאות לאומית ברמות קושי שונות

שעתיים ו-38 דקות

מדידת אינפלציה ושינויים בתוצר

הוספה לסל: ₪30

מדידת שינויים בתוצר, חישוב שיעור שינוי מצטבר ושיעור שינוי ממוצע, גידול ריאלי לנפש, מדד מחירי התוצר ותרגול עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות

3 שעות ו-16 דקות

חלק שני

בנקים וכסף

הוספה לסל: ₪30

הגדרות, הבנקים המסחריים, עירויים פנימיים, עירויים חיצוניים, שאלות ממבחני עבר ותרגול עם שאלות במגוון רמות קושי

שעה ו-43 דקות

חלק שלישי

מאזן התשלומים, שוק מטבע החוץ, סוגים שונים של משטרי שער חליפין ושקילות הריבית העולמית

שעה ו-31 דקות

חלק רביעי

שוק העבודה

הוספה לסל: ₪30

רכיבי היצע העבודה ושוק העבודה

49 דקות

חלק חמישי

ייצור מצרפי ותוצר תעסוקה מלאה

הוספה לסל: ₪30

הנחות, פונקציית ייצור מסוג קוב-דאגלס, שוק העבודה, שוק ההון, תוצר תעסוקה מלאה, התחלוקת התוצר בין גורמי הייצור, התחלקות התוצר בקוב-דאגלס

שעתיים ו-33 דקות

חלק שישי

מודל סולו

הוספה לסל: ₪30

הנחות, מצב עמיד, מודל עם פונקציית ייצור מסוג קוב-דאגלס, משתנים אקסוגניים ואנדוגניים, כלל הזהב ומלכודת עוני

שעתיים ו-45 דקות

תרגול מודל סולו

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על מודל סולו ברמות קושי שונות

3 שעות ו-55 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 8 שיעורים
אורך הקורס: 19 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום