מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 69% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪830.

סטודנטים יקרים, שימו לב להערות לגבי הקורס:

1) הקורס הוא מרתון מצולם, פרט למספר שיעורים בתורת המשחקים.

2) יחד עם זאת, הקורס יתרום לכם המון להבנה, במיוחד בנושאים של ש״מ כללי ושל תורת המשחקים.

חלק ראשון

אי וודאות

הוספה לסל: ₪50

הגדרת הגרלה, הגדרת פונקציית VNM, פתרון בעיית הפרט, העדפות לסיכון, ביטוח, בעיות רציפות לעומת לא רציפות

שעה ו-28 דקות

חלק שני

מבוא לתורת המשחקים (שיעור חינם)

לצפייה

מבוא והגדרות, שיווי משקל נאש, אסטרטגיות שולטות ודומיננטיות, מחיקה חוזרת של אסטרטגיות נשלטות חזק, משחק סכום אפס ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעתיים ו-9 דקות

תרגול מבוא לתורת המשחקים

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על מבוא לתורת המשחקים ברמות קושי שונות

4 שעות ו-38 דקות

חלק שלישי

אסטרטגיות מעורבות

הוספה לסל: ₪30

אסטרטגיות מעורבות, ש"מ נאש באסטרטגיות מעורבות ומשפט נאש

שעתיים ו-56 דקות

תרגול אסטרטגיות מעורבות

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על אסטרטגיות מעורבות ברמות קושי שונות

4 שעות ו-38 דקות

חלק רביעי

משחקים סדרתיים

הוספה לסל: ₪100

שיעור Zoom על משחקים סדרתיים

שעה ו-22 דקות

חלק חמישי

שיווי משקל כללי

הוספה לסל: ₪100

תיבת Edgeworth, יעילות פראטו, קו החוזה, שיווי משקל תחרותי

3 שעות ו-26 דקות

מודל רובינזון קרוזו

הוספה לסל: ₪50

יעילות פראטו בין ייצור לצריכה, שיווי משקל תחרותי

45 דקות

חלק שישי

מונופול לא מפלה , מונופול מפלה מדרגה ראשונה, מונופול מפלה מדרגה שלישית

שעה ו-13 דקות

חלק שביעי

אוליגפול (תחרות בין מעטים)

הוספה לסל: ₪70

מודל קורנו, מודל סטקלברג , מודל ברטרנד

שעתיים ו-8 דקות

חלק שמיני

מוצרים ציבוריים

הוספה לסל: ₪50

תגבור zoom במוצרים ציבוריים

שעה ו-17 דקות

חלק תשיעי

א-סימטריה באינפורמציה

הוספה לסל: ₪70

שוק הלימונים, שאלות ממבחנים

שעה ו-15 דקות

איתות בשוק העבודה

הוספה לסל: ₪50

תגבור zoom

48 דקות

חלק עשירי

השפעות חיצוניות

הוספה לסל: ₪50

תגבור zoom בהשפעות חיצוניות

שעה ו-9 דקות

חלק אחד עשר

תצרוכת על פני זמן

הוספה לסל: ₪50

תגבור zoom על תצרוכת על פני זמן

שעה ו-10 דקות

חלק שנים עשר

פונקציית בחירה חברתית

הוספה לסל: ₪50

תגבור zoom

48 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 15 שיעורים
אורך הקורס: 29 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום