מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 60% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪630.

חלק ראשון

ייצור ומזעור עלויות (שיעור חינם)

לצפייה

ייצור בטווח הקצר, ייצור בטווח הארוך, קשרים בין גורמי ייצור, עקומות שוות תפוקה, פונקציית ייצור נחמדה, תשואה לגודל, פונקציית ייצור הומוגנית, פונקציית ייצור הומוטטית, קו ההוצאה, מזעור עלויות, עלויות בטווח קצר ובטווח ארוך, השוואה בין טווח קצר לטווח ארוך ופונקציות ייצור נפוצות במבחנים

10 שעות ו-8 דקות

חלק שני

מקסום רווח

הוספה לסל: ₪100

51 דקות

חלק שלישי

שיווי משקל בטווח הארוך

הוספה לסל: ₪30

שיווי משקל בטווח הארוך, השפעת שינויים בביקוש על הטווח הארוך, שינויים המשפיעים על המחיר בטווח הארוך ותרגול עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות

3 שעות ו-32 דקות

חלק רביעי

פתרון בעיית הפרט (שיעור חינם)

לצפייה

יחסי העדפה, פונקציית תועלת, עקומות אדישות, פונקציית תועלת נחמדה, קו התקציב, פתרון בעיית הפרט, פונקציות תועלת נפוצות במבחנים, העדפות מונוטוניות, העדפות קמורות והעדפות הומוטטיות

7 שעות ו-21 דקות

תרגול פתרון בעיית הפרט

הוספה לסל: ₪30

תרגול על פתרון בעיית הפרט עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות

6 שעות ו-48 דקות

חלק חמישי

פונקציית ביקוש מרשליאנית

הוספה לסל: ₪30

פונקציית ביקוש מרשליאנית, שינויים בהכנסה ועקומת אנגל, עקומת אנגל בהעדפות הומוטטיות, שינויים צולבים ועקומת הביקוש הצולב וביקושים של פונקציות תועלת נפוצות

3 שעות ו-4 דקות

תרגול פונקציית ביקוש מרשליאנית

הוספה לסל: ₪30

תרגול על פונקציית ביקוש מרשליאנית עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות

4 שעות ו-59 דקות

חלק שישי

אפקט תחלופה ואפקט הכנסה

הוספה לסל: ₪70

אפקט התחלופה וההכנסה, פיצוי/ניכוי היקס, עקומת ביקוש היקסיאנית, CV ו-EV

שעתיים ו-38 דקות

חלק שביעי

תועלת עקיפה ופונקציית הוצאה

הוספה לסל: ₪30

פונקציית התועלת העקיפה, מחיר צל, פונקציית ההוצאה ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעתיים ו-46 דקות

חלק שמיני

העדפה נגלית

הוספה לסל: ₪50

שעה ו-52 דקות

חלק תשיעי

גמישות ביחס למחיר, גמישות ביחס להכנסה, השפעת ההכנסה על שיעור ההוצאה, גמישות צולבת, שיטה מהירה לחישוב גמישויות, קשרים בין גמישויות, גמישות הכנסה בהעדפות הומוטטיות ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

6 שעות ו-54 דקות

חלק עשירי

משוואת סלוצקי

הוספה לסל: ₪30

משוואת סלוצקי, משוואת סלוצקי לגמישויות, משוואת סלוצקי לשינוי צולב ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעתיים ו-6 דקות

חלק אחד עשר

פנאי ועבודה

הוספה לסל: ₪50

פנאי ועבודה, היצע העבודה

49 דקות

חלק שנים עשר

מרתון הכנה למבחן

הוספה לסל: ₪150

מרתון לקראת המבחן. רצוי לצפות בו בסוף הסמסטר.

9 שעות ו-13 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 12 שיעורים
אורך הקורס: 45 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום