מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 64% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪700.

חלק ראשון

משתנה מקרי רציף

הוספה לסל: ₪50

שעה ו-26 דקות

חלק שני

התפלגויות רציפות נפוצות

הוספה לסל: ₪50

שעה ו-3 דקות

חלק שלישי

קירוב נורמלי לבינומי

הוספה לסל: ₪50

36 דקות

חלק רביעי

משפט הגבול המרכזי

הוספה לסל: ₪50

שעה ודקה אחת

חלק חמישי

אמידה נקודתית

הוספה לסל: ₪50

39 דקות

חלק שישי

בדיקת השערות

הוספה לסל: ₪50

שעתיים ו-4 דקות

חלק שביעי

שעה ו-8 דקות

חלק שמיני

בדיקת השערות על פרופורציה

הוספה לסל: ₪50

31 דקות

חלק תשיעי

בדיקת השערות ורווח סמך כשהשונות לא ידועה

הוספה לסל: ₪50

46 דקות

חלק עשירי

בדיקת הפרשים בין תוחלות

הוספה לסל: ₪50

36 דקות

חלק אחד עשר

בדיקת השערות על שונות

הוספה לסל: ₪50

שעה ו-21 דקות

חלק שנים עשר

קריאת פלטים

הוספה לסל: ₪50

שעה ו-14 דקות

חלק שלושה עשר

פתרון מבחן 2022 מועד א'

הוספה לסל: ₪50

58 דקות

חלק ארבעה עשר

פתרון מבחן 2022 מועד ב'

הוספה לסל: ₪50

שעה ו-23 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 14 שיעורים
אורך הקורס: 14 שעות

לרכישת כל הקורס

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום