מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 63% הנחה על כל השיעורים - ₪199 לרכישת כל הקורס במקום ₪550.

חלק ראשון

תזכורת על מימון ומודל גורדון

הוספה לסל: ₪50

שעה ו-31 דקות

חלק שני

נכסים לא ודאיים

הוספה לסל: ₪50

31 דקות

חלק שלישי

העדפות לסיכון

הוספה לסל: ₪50

12 דקות

חלק רביעי

השקעה בנכס מסוכן ונכס חסר סיכון

הוספה לסל: ₪50

48 דקות

חלק חמישי

מקסום תועלת עם נכס מסוכן ונכס חסר סיכון

הוספה לסל: ₪50

שעה ו-23 דקות

חלק שישי

תיק עם 2 נכסים מסוכנים

הוספה לסל: ₪50

שעה ו-12 דקות

חלק שביעי

תיק עם 2 נכסים מסוכנים ונכס חסר סיכון

הוספה לסל: ₪50

34 דקות

חלק שמיני

תיק אופטימלי עם 2 נכסים מסוכנים ונכס חסר סיכון

הוספה לסל: ₪50

27 דקות

חלק תשיעי

תיק עם מספר רב של נכסים מסוכנים

הוספה לסל: ₪50

20 דקות

חלק עשירי

מודל האינדקס

הוספה לסל: ₪50

39 דקות

חלק אחד עשר

48 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 11 שיעורים
אורך הקורס: 8 שעות

לרכישת כל הקורס

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום