מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 48% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪490.

חלק ראשון

פתרון בעיית הפרט (שיעור חינם)

לצפייה

יחסי העדפה, פונקציית תועלת, עקומות אדישות, פונקציית תועלת נחמדה, קו התקציב, פתרון בעיית הפרט, פונקציות תועלת נפוצות במבחנים, יחס העדפה לקסיקוגרפי, העדפות מונוטוניות, העדפות קמורות והעדפות הומוטטיות

7 שעות ו-27 דקות

תרגול פתרון בעיית הפרט

הוספה לסל: ₪30

תרגול על פתרון בעיית הפרט עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות

6 שעות ו-53 דקות

חלק שני

פונקציית ביקוש מרשליאנית

הוספה לסל: ₪30

פונקציית ביקוש מרשליאנית, שינויים בהכנסה ועקומת אנגל, עקומת אנגל בהעדפות הומוטטיות, שינויים צולבים ועקומת הביקוש הצולב, ביקושים של פונקציות תועלת נפוצות וביקושים של יחס העדפה לקסיקוגרפי

3 שעות ו-8 דקות

תרגול פונקציית ביקוש מרשליאנית

הוספה לסל: ₪30

תרגול על פונקציית ביקוש מרשליאנית עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות

4 שעות ו-59 דקות

חלק שלישי

גמישות ביחס למחיר, גמישות ביחס להכנסה, השפעת ההכנסה על שיעור ההוצאה, גמישות צולבת, שיטה מהירה לחישוב גמישויות, קשרים בין גמישויות, גמישות הכנסה בהעדפות הומוטטיות ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

7 שעות ו-19 דקות

חלק רביעי

עקומות ICC ו-PCC

הוספה לסל: ₪30

עקומת ICC, עקומת ICC בהעדפות הומוטטיות, עקומת PCC ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

6 שעות ו-38 דקות

חלק חמישי

אפקט תחלופה ואפקט הכנסה (לפי היקס וסלוצקי)

הוספה לסל: ₪70

אפקט התחלופה וההכנסה, פיצוי/ניכוי היקס, עקומת ביקוש היקסיאנית

4 שעות ו-53 דקות

חלק שישי

העדפה נגלית

הוספה לסל: ₪50

שעה ו-52 דקות

חלק שביעי

הכנסה במוצרים

הוספה לסל: ₪50

44 דקות

חלק שמיני

פנאי ועבודה

הוספה לסל: ₪50

שעה ו-53 דקות

חלק תשיעי

תצרוכת על פני זמן

הוספה לסל: ₪50

שעה ו-21 דקות

חלק עשירי

פתרון מבחנים

הוספה לסל: ₪70

תגבור live עם תרגול ודגשים חשובים

13 שעות ו-6 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 11 שיעורים
אורך הקורס: 52 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום