מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 47% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪480.

חלק ראשון

פונקציית ייצור של הטווח הקצר

הוספה לסל: ₪30

מבוא והגדרות, גמישות תפוקה, פונקציית העלות בטווח הקצר, מקסום רווח ותרגיל מסכם

שעה ו-38 דקות

חלק שני

ייצור בטווח הארוך ומזעור עלויות (שיעור חינם)

לצפייה

ייצור בטווח הארוך, קשרים בין גורמי ייצור, גמישויות התפוקה, עקומות שוות תפוקה, פונקציית ייצור נחמדה, תשואה לגודל, פונקציית ייצור הומוגנית, קו ההוצאה, מזעור עלויות, עלויות בטווח הארוך, השוואה בין טווח קצר לטווח ארוך ופונקציות ייצור נפוצות במבחנים

8 שעות ו-24 דקות

חלק שלישי

קו ההתרחבות של הפירמה

הוספה לסל: ₪30

קו ההתרחבות של הפירמה, גורמי ייצור נורמלים/נחותים/נייטרלי, שיפוע קו ההתרחבות, תזוזות של קו ההתרחבות, קו ההתרחבות בפונקציית ייצור הומוגנית ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעתיים ו-24 דקות

חלק רביעי

מקסום רווח

הוספה לסל: ₪100

51 דקות

חלק חמישי

הביקוש לגורמי ייצור

הוספה לסל: ₪30

עקומות שוות תפוקה שולית, תזוזות ושיפוע של עקומות שוות תפוקה שולית והביקוש לגורמי ייצור

שעה ו-15 דקות

חלק שישי

שיווי משקל בטווח הארוך

הוספה לסל: ₪30

שיווי משקל בטווח הארוך, השפעת שינויים בביקוש על הטווח הארוך, שינויים המשפיעים על המחיר בטווח הארוך ותרגול עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות

3 שעות ו-32 דקות

חלק שביעי

מבוא והגדרות, שיווי בשוק מונופוליסטי, גמישות הביקוש במונופול, הפסד הרווחה שגורם המונופול, מונופול בשוק העבודה, קרטל, שאלות ממבחני עבר ומגוון שאלות נוספות

שעה ו-54 דקות

תרגול נוסף - מונופול

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על מונופול ברמות קושי שונות

שעה ו-55 דקות

חלק שמיני

מונופול מפלה מושלם

הוספה לסל: ₪30

מקסום רווח במונופול מפלה מושלם, הרווחה במונופול מפלה מושלם ותרגול עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעה ו-39 דקות

מונופול מפלה מדרגה שלישית

הוספה לסל: ₪30

מונופול מפלה מדרגה שלישית, גמישות הביקוש במונופול מפלה מדרגה שלישית ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

57 דקות

חלק עשירי

אוליגפול (תחרות בין מעטים)

הוספה לסל: ₪70

מודל קורנו, מודל סטקלברג , פירמה מובילה לפי מחיר, מודל ברטרנד

שעתיים ו-25 דקות

חלק שנים עשר

פתרון מבחנים

הוספה לסל: ₪70

תגבור live עם תרגול ודגשים חשובים

4 שעות ו-19 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 11 שיעורים
אורך הקורס: 22 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום