מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 28% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪350.

חלק ראשון

כסף, ריבית ואינפלציה

הוספה לסל: ₪30

אמידת הביקוש לכסף, עלייה מתמדת בכמות הכסף, מס אינפלציה, מס אינפלציה עם צמיחה ותרגול הכולל מגוון שאלות

שעה ו-34 דקות

חלק שני

מודל AD-AS דינאמי

הוספה לסל: ₪30

עקומת פיליפס, עקומת DAS, עקומת DAD, שיווי משקל של הטווח הארוך, מדיניות פיסקאלית, מדיניות מוניטרית, שיפורים טכנולוגיים, ציפיות לאינפלציה, חוק אוקון ותרגול הכולל מגוון שאלות

שעתיים ו-5 דקות

חלק שלישי

מודל סולו

הוספה לסל: ₪30

הנחות, מצב עמיד, מודל עם פונקציית ייצור מסוג קוב-דאגלס, כלל הזהב, משק עם ממשלה, הקשר בין ההון לעובד לשכר העבודה, הקשר בין שיעור החיסכון, הריבית וכלל הזהב, חשבונאות לאומית של צמיחה ושאלות ממבחני עבר

3 שעות ו-39 דקות

תרגול מודל סולו

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על מודל סולו ברמות קושי שונות

3 שעות ו-36 דקות

חלק רביעי

מודל סולו עם שיפורים טכנולוגיים

הוספה לסל: ₪30

הנחות, מצב עמיד ותרגול הכולל מספר שאלות

35 דקות

חלק חמישי

התצרוכת הפרטית ומודל מחזור החיים

הוספה לסל: ₪30

תזכורת ממבוא למאקרו, תצרוכת על פני זמן, מודל מחזור החיים של מודיליאני, מודל מחזור החיים עם שער ריבית ותרגול הכולל מגוון שאלות

שעה ו-50 דקות

חלק שישי

מודל ההכנסה הפרמננטית

הוספה לסל: ₪30

הגדרת ההכנסה הפרמננטית, קביעת הציפיות להכנסה הפרמננטית, מודל בפיגורים ותרגול הכולל מגוון שאלות

שעה ו-22 דקות

חלק שביעי

מודל IS-LM עם הכנסה פרמננטית

הוספה לסל: ₪30

עקומת IS עם הכנסה פרמננטית, מודל IS-LM עם הכנסה פרמננטית ותרגיל מסכם

שעה ו-9 דקות

חלק שמיני

מודל המלאי של באומול

הוספה לסל: ₪30

תזכורת על הביקוש לכסף, מודל המלאי של באומול ותרגיל מסכם

45 דקות

חלק תשיעי

פתרון מבחן לדוגמא

הוספה לסל: ₪30

פתרון של מבחן לדוגמא

שעה ו-12 דקות

חלק עשירי

פתרון מבחן 2021 מועד ב'

הוספה לסל: ₪50

שעה ו-11 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 11 שיעורים
אורך הקורס: 19 שעות

לרכישת כל הקורס

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום