מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 35% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪390.

סטודנטים יקרים, שימו לב!

החלק השישי בקורס כולל 2 נושאים שהושמטו לכם שנה שעברה ממבוא למאקרו (מאזן התשלומים ומודל קיינס במשק פתוח). מומלץ לצפות בהם לפני שממשיכים לחלק השביעי.

חלק ראשון

מבוא וסימונים

הוספה לסל: ₪30

חזרה על מבוא למאקרו, מבוא וסימונים, שאלה לדוגמא

שעה אחת

חלק שני

עקומת IS, עקומת LM, שיווי משקל, מדיניות פיסקאלית, מדיניות מוניטרית, מלכודת נזילות, כלל פול ותרגול הכולל מגוון שאלות

שעתיים ו-40 דקות

חלק שלישי

עקומת AD, עקומת SAS, עקומת LAS, שיווי משקל, מדיניות פיסקאלית ומוניטרית, שיפורים טכנולוגיים, שינויים בכמות ההון, סטגפלציה ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעתיים ו-59 דקות

חלק רביעי

מודל AD-AS (המשך)

הוספה לסל: ₪30

הצגה גרפית כוללת של AD-AS ו-IS-LM, מדיניות פיסקאלית, מדיניות מוניטרית, הקשר בין המכפיל המוניטרי לשיפוע של עקומת AD ותרגול הכולל מגוון שאלות

שעה ו-23 דקות

חלק חמישי

מודל AD-AS עם שוק עבודה ניאו-קלאסי

הוספה לסל: ₪30

שוק עבודה ניאו-קלאסי, בניית עקומת SAS בשוק עבודה ניאו-קלאסי, מדיניות פיסקאלית, מדיניות מוניטרית ותרגול הכולל מגוון שאלות

שעתיים ו-28 דקות

חלק שישי

שוק מטבע החוץ ומאזן התשלומים

הוספה לסל: ₪30

שער החליפין, הביקוש למטבע חוץ, היצע מטבע החוץ, משק שמשפיע על המחירים העולמיים, תנועות ההון, מאזן התשלומים, שאלות ממבחנים ושאלות נוספות

שעה ו-2 דקות

מודל קיינסיאני במשק פתוח

הוספה לסל: ₪30

סוגים של משטרי שער חליפין, מדיניות במשק עם שע"ח קבוע, מדיניות במשק עם שע"ח נייד, משק ללא תנועות הון, פרדוקס החיסכון, שאלות ממבחני עבר ומגוון שאלות נוספות

שעתיים ו-41 דקות

חלק שביעי

מודל IS-LM במשק פתוח עם תנועות הון מושלמות

הוספה לסל: ₪30

תזכורת על מאזן התשלומים, תזכורת על שוק מט"ח, עקומת BP, תזוזות של עקומת BP, שיפוע עקומת BP, מדיניות פיסקאלית ומוניטרית במשק עם שע"ח נייד/קבוע ותרגול הכולל מגוון שאלות

שעתיים ו-45 דקות

חלק שמיני

מודל IS-LM במשק פתוח עם תנועות הון לא מושלמות

הוספה לסל: ₪30

מדיניות מוניטרית בשע"ח קבוע ונייד, מדיניות פיסקאלית בשע"ח קבוע ונייד, פיחות יזום בשע"ח קבוע ונייד, משק ללא תנועות הון ושאלה מסכמת

שעה ו-43 דקות

חלק תשיעי

תגבור על נגזרות

הוספה לסל: ₪30

שעה אחת

חלק עשירי

פתרון מבחן לדוגמא

הוספה לסל: ₪30

פתרון של מבחן לדוגמא

שעה ו-55 דקות

חלק אחד עשר

פתרון מועד ב' 2023

הוספה לסל: ₪50

שעה ו-14 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 12 שיעורים
אורך הקורס: 22 שעות

לרכישת כל הקורס

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום