מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 65% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪730.

חלק ראשון

רגרסיה ליניארית פשוטה (שיעור חינם)

לצפייה

מקדם המתאם, רגרסיה ליניארית פשוטה, תכונות OLS, פקודות בסיסיות ב-STATA, בדיקת השערות, קריאת פלט STATA, שאלות ממבחנים

5 שעות ו-4 דקות

תרגול נוסף - רגרסיה ליניארית פשוטה

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על רגרסיה ליניארית פשוטה ברמות קושי שונות

שעה ו-33 דקות

חלק שני

רגרסיה ליניארית מרובת משתנים

הוספה לסל: ₪50

רגרסיה מרובת משתנים, מולטיקוליניאריות

3 שעות ודקה אחת

תרגול נוסף - רגרסיה ליניארית מרובת משתנים

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על רגרסיה ליניארית מרובת משתנים ברמות קושי שונות

57 דקות

חלק שלישי

משתני דמי

הוספה לסל: ₪60

משתני דמי, אינטרקציה בין משתנים, שאלות ממבחנים

שעה ו-28 דקות

תרגול נוסף - משתני דמי

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על משתני דמי ברמות קושי שונות

שעה ו-12 דקות

חלק רביעי

הוספה והשמטת משתנים

הוספה לסל: ₪70

עקיבות, הוספת משתנה לא רלוונטי, השמטת משתנה רלוונטי, שאלות ממבחנים

שעה ו-22 דקות

תרגול נוסף - הוספה והשמטת משתנים

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על הוספה והשמטת משתנים ברמות קושי שונות

34 דקות

חלק חמישי

הטרוסקדסטיות

הוספה לסל: ₪70

הפרת הנחת הנורמליות, הטרוסקדסטיות, שאלה ממבחן

42 דקות

חלק שישי

הטרוסקדסטיות (מתקדם)

הוספה לסל: ₪70

מבחן GQ, מבחן BP, מבחן White, תיקון GLS להטרוסקדסטיות ותרגול עם מגוון שאלות

שעה ו-21 דקות

חלק שביעי

משתנה מוסבר בינארי

הוספה לסל: ₪70

מודל LPM, אמידה באמצעות Maximum Likelihood, מודל Probit, מודל Logit, משמעות המקדמים ב-Probit ו-Logit ותרגול הכולל מגוון שאלות

שעה ו-35 דקות

חלק שמיני

אנדוגניות

הוספה לסל: ₪100

אנדוגניות, מודל IV, מודל 2SLS, זיהוי יתר וזיהוי חסר, מבחן Hausman לבדיקת אנדוגניות, משוואות סימולטניות, שאלות ממבחנים

שעתיים ו-17 דקות

חלק תשיעי

מתאם סדרתי

הוספה לסל: ₪70

מתאם סדרתי, מבחן t לבדיקת מתאם סדרתי, מבחן DW, מבחן BG, תיקון NW לשונויות, תיקון GLS ותיקון FGLS למתאם סדרתי ותרגול הכולל מגוון שאלות

שעה ו-19 דקות

חלק עשירי

נתוני פאנל

הוספה לסל: ₪50

הסבר על נתוני פאנל, שיטת First Difference, שיטת Fixed Effect, מספר שאלות ממבחנים

58 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 13 שיעורים
אורך הקורס: 18 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום