מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 16% הנחה על כל השיעורים - ₪150 לרכישת כל הקורס במקום ₪180.

חלק ראשון

רגרסיה ליניארית פשוטה (שיעור חינם)

לצפייה

מקדם המתאם, רגרסיה ליניארית פשוטה, תכונות OLS, פקודות בסיסיות ב-STATA, בדיקת השערות, קריאת פלט STATA, שאלות ממבחנים

5 שעות ו-4 דקות

חלק שני

רגרסיה ליניארית מרובת משתנים

הוספה לסל: ₪50

רגרסיה מרובת משתנים, מולטיקוליניאריות

3 שעות ודקה אחת

חלק שלישי

משתני דמי

הוספה לסל: ₪60

משתני דמי, אינטרקציה בין משתנים, שאלות ממבחנים

שעה ו-15 דקות

חלק רביעי

הוספה והשמטת משתנים

הוספה לסל: ₪70

עקיבות, הוספת משתנה לא רלוונטי, השמטת משתנה רלוונטי, שאלות ממבחנים

שעה ו-22 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 3 שיעורים
אורך הקורס: 5 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום