מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 40% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪420.

חלק ראשון

ביקוש והיצע מצרפיים

הוספה לסל: ₪50

מודל IS-LM, מודל AD-AS

שעתיים ו-19 דקות

חלק שני

שיעור האבטלה הטבעי, סיבות לאבטלה טבעית

42 דקות

חלק שלישי

תורת הכמות של הכסף, אינפלציה צפויה, מודל AD-AS עם אינפלציה

שעה ו-47 דקות

חלק רביעי

סניוראז' ומס אינפלציה

הוספה לסל: ₪50

סניוראז', מס אינפלציה, חוב ממשלתי

שעה ו-17 דקות

חלק חמישי

עקומת פיליפס

הוספה לסל: ₪50

עקומת פיליפס, פונקציית ההפסד החברתי

שעה ו-29 דקות

חלק שישי

משק פתוח באבטלה

הוספה לסל: ₪70

מאזן התשלומים, שוק מט"ח, מודל IS-LM במשק פתוח, מדיניות בשע"ח קבוע, מדיניות בשע"ח נייד

שעתיים ו-40 דקות

חלק שביעי

משק פתוח בתעסוקה מלאה

הוספה לסל: ₪50

מודל AD-AS במשק פתוח

שעה ו-4 דקות

חלק שמיני

מוצרים סחירים ולא סחירים, מודל TNT עם עקומת תמורה ליניארית, מודל TNT עם עקומת תמורה לא ליניארית, המחלה ההולנדית

שעה ו-6 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 8 שיעורים
אורך הקורס: 12 שעות

לרכישת כל הקורס

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום