חלק ראשון

מבוא וסימונים

הוספה לסל: ₪30

חזרה על מבוא למאקרו, מבוא וסימונים, שאלה לדוגמא

שעה אחת

חלק שני

עקומת IS, עקומת LM, שיווי משקל, מדיניות פיסקאלית, מדיניות מוניטרית, מלכודת נזילות, כלל פול ותרגול הכולל מגוון שאלות

שעתיים ו-40 דקות

חלק שלישי

עקומת AD, עקומת SAS, עקומת LAS, שיווי משקל, מדיניות פיסקאלית ומוניטרית, שיפורים טכנולוגיים, שינויים בכמות ההון, סטגפלציה ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעתיים ו-59 דקות

חלק רביעי

מודל AD-AS (המשך)

הוספה לסל: ₪30

הצגה גרפית כוללת של AD-AS ו-IS-LM, מדיניות פיסקאלית, מדיניות מוניטרית, הקשר בין המכפיל המוניטרי לשיפוע של עקומת AD ותרגול הכולל מגוון שאלות

שעה ו-23 דקות

חלק חמישי

מודל AD-AS עם שוק עבודה ניאו-קלאסי

הוספה לסל: ₪30

שוק עבודה ניאו-קלאסי, בניית עקומת SAS בשוק עבודה ניאו-קלאסי, מדיניות פיסקאלית, מדיניות מוניטרית ותרגול הכולל מגוון שאלות

שעתיים ו-28 דקות

חלק שישי

מודל IS-LM במשק פתוח עם תנועות הון מושלמות

הוספה לסל: ₪30

תזכורת על מאזן התשלומים, תזכורת על שוק מט"ח, עקומת BP, תזוזות של עקומת BP, שיפוע עקומת BP, מדיניות פיסקאלית ומוניטרית במשק עם שע"ח נייד/קבוע ותרגול הכולל מגוון שאלות

שעתיים ו-45 דקות

חלק שביעי

מודל IS-LM במשק פתוח עם תנועות הון לא מושלמות

הוספה לסל: ₪30

מדיניות מוניטרית בשע"ח קבוע ונייד, מדיניות פיסקאלית בשע"ח קבוע ונייד, פיחות יזום בשע"ח קבוע ונייד, משק ללא תנועות הון ושאלה מסכמת

שעה ו-43 דקות

חלק שמיני

פתרון מבחן לדוגמא

הוספה לסל: ₪30

פתרון של מבחן לדוגמא

שעה ו-55 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 8 שיעורים
אורך הקורס: 16 שעות

לרכישת כל הקורס

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום