חלק שביעי

בנקים וכסף

הוספה לסל: ₪30

הגדרות, הבנקים המסחריים, עירויים פנימיים, עירויים חיצוניים, יחס מזומן-עו"ש קבוע, שאלות ממבחני עבר ותרגול עם שאלות במגוון רמות קושי

שעתיים ו-15 דקות

חלק שמיני

עקומת IS וגורמים המשפיעים עליה, עקומת LM וגורמים המשפיעים עליה, מדיניות פיסקאלית ומוניטרית, מלכודת הנזילות ושאלות ממבחני עבר

שעה ו-33 דקות

תרגול נוסף - מודל IS-LM

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על מודל IS-LM ברמות קושי שונות

שעה ו-39 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 3 שיעורים
אורך הקורס: 5 שעות

לרכישת כל הקורס

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום