מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 39% הנחה על כל השיעורים - ₪250 לרכישת כל הקורס במקום ₪410.

חלק ראשון

פתרון בעיית הפרט (שיעור חינם)

לצפייה

יחסי העדפה, פונקציית תועלת, עקומות אדישות, פונקציית תועלת נחמדה, קו התקציב, פתרון בעיית הפרט ופונקציות תועלת נפוצות במבחנים

5 שעות ו-17 דקות

תרגול פתרון בעיית הפרט

הוספה לסל: ₪30

תרגול על פתרון בעיית הפרט עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות

4 שעות ו-40 דקות

חלק שני

פונקציית ביקוש מרשליאנית

הוספה לסל: ₪30

פונקציית ביקוש מרשליאנית, שינויים בהכנסה ועקומת אנגל, שינויים צולבים ועקומת הביקוש הצולב וביקושים של פונקציות תועלת נפוצות

שעתיים ו-31 דקות

תרגול פונקציית ביקוש מרשליאנית

הוספה לסל: ₪30

תרגול על פונקציית ביקוש מרשליאנית עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעתיים ו-11 דקות

חלק שלישי

עקומת ICC ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

שעתיים ו-44 דקות

חלק רביעי

העדפה נגלית

הוספה לסל: ₪50

העדפה נגלית, מדדי כמויות ומחירים

52 דקות

חלק חמישי

פנאי ועבודה

הוספה לסל: ₪50

פנאי ועבודה, היצע העבודה

49 דקות

חלק שישי

פונקציית ייצור של הטווח הקצר

הוספה לסל: ₪30

מבוא והגדרות, גמישות תפוקה, פונקציית העלות בטווח הקצר, מקסום רווח ותרגיל מסכם

שעה ו-38 דקות

חלק שביעי

ייצור בטווח הארוך ומזעור עלויות (שיעור חינם)

יעלה בקרוב

ייצור בטווח הארוך, קשרים בין גורמי ייצור, גמישויות התפוקה, עקומות שוות תפוקה, פונקציית ייצור נחמדה, קו ההוצאה ומזעור עלויות

שעתיים ו-12 דקות

חלק שמיני

מבוא והגדרות, שיווי בשוק מונופוליסטי, גמישות הביקוש במונופול, הפסד הרווחה שגורם המונופול, קרטל, שאלות ממבחני עבר ומגוון שאלות נוספות

שעה ו-35 דקות

תרגול נוסף - מונופול

הוספה לסל: ₪30

מגוון שאלות על מונופול ברמות קושי שונות

שעה ו-6 דקות

חלק תשיעי

מונופול מפלה מדרגה שלישית

הוספה לסל: ₪30

מונופול מפלה מדרגה שלישית, גמישות הביקוש במונופול מפלה מדרגה שלישית ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות

57 דקות

חלק עשירי

אוליגפול (תחרות בין מעטים)

הוספה לסל: ₪70

מודל קורנו, מודל סטקלברג , מודל ברטרנד

שעתיים ו-8 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
ניר חן
מספר השיעורים: 11 שיעורים
אורך הקורס: 21 שעות

לרכישת כל הקורס

לצפייה

בשיעור חינם

לצפייה

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום