מבינים יותר, משלמים פחות!

קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 64% הנחה על כל השיעורים - ₪270 לרכישת כל הקורס במקום ₪760.

שלום לכולם,

קורס זה כולל מרתון פתרון שאלות ממבחנים עם הסברים תיאורטים לפני כל נושא.

שימו-לב - כשפותחים את השיעור לצפייה, מתחת לחלונית הנגן (בצד שמאל למטה) מופיעים שני קישורים - תקציר השיעור וחוברת התרגילים. נא להוריד את כל החוברות מכל החלקים של הקורס.

צפייה נעימה,

חן

חלק ראשון

מבוא לקומבינטוריקה

הוספה לסל: ₪30

מבוא לקומבינטוריקה - הגדרות ומושגי יסוד, עצרת, הבינום של ניוטון, משולש פסקל

4 שעות

חלק שני

קומבינטוריקה

הוספה לסל: ₪30

תמורות, חליפות, צירופים, עם ובלי חשיבות לסדר, עם ובלי חזרות, טבלת ארבעת נוסחאות הבחירה, הסתברות על קצה המזלג, שאלות חזרה למבחן

10 שעות ו-38 דקות

חלק שלישי

יסודות ההסתברות

הוספה לסל: ₪70

קומבינטוריקה, מאורעות בלתי-תלויים, משלימים וזרים, פונקציית הסתברות והסתברות שלמה

3 שעות

חלק רביעי

משתנים מקריים בדידים

הוספה לסל: ₪70

מ"מ בינומי, מ"מ גיאומטרי, מ"מ פואסוני, מ"מ היפר-גיאומטרי, תוחלת, שונות, שונות משותפת, מקדם המתאם ותוחלת מותנית

3 שעות ו-36 דקות

חלק חמישי

משתנים מקריים רציפים

הוספה לסל: ₪70

מ"מ אקספוננציאלי, מ"מ אחיד, מ"מ נורמלי, אי-שיוויון צבישב, מומנטים (תוחלות מסדר גבוה), תוחלת, שונות, שונות משותפת, מקדם המתאם ותוחלת מותנית

4 שעות ו-24 דקות

חלק שישי

פונקציית צפיפות והתפלגות

הוספה לסל: ₪70

פונקציית התפלגות משותפת, פונקציית צפיפות משותפת, פונקציית צפיפות שולית, פונקציית צפיפות מותנית

5 שעות ו-39 דקות

חלק שביעי

סכום של משתנים מקריים

הוספה לסל: ₪70

מ"מ i.i.d - בלתי-תלויים ומפולגים זהה, סכום של מ"מ ברנולי, סכום של מ"מ גיאומטריים, מ"מ פסקלי כהרחבה של מ"מ גיאומטרי, מ"מ גאמא כהרחבה של מ"מ אקספוננציאלי, קונבולוציה

6 שעות ו-23 דקות

חלק שמיני

קירוב נורמלי לבינומי

הוספה לסל: ₪50

36 דקות

חלק תשיעי

משפט הגבול המרכזי

הוספה לסל: ₪50

שעה ודקה אחת

חלק עשירי

אמידה נקודתית

הוספה לסל: ₪50

39 דקות

חלק אחד עשר

בדיקת השערות

הוספה לסל: ₪50

שעתיים ו-4 דקות

חלק שנים עשר

שעה ו-8 דקות

חלק שלושה עשר

בדיקת השערות על פרופורציה

הוספה לסל: ₪50

31 דקות

חלק ארבעה עשר

בדיקת השערות ורווח סמך כשהשונות לא ידועה

הוספה לסל: ₪50

46 דקות

staff-profile
מרצה הקורס
חן הררי
מספר השיעורים: 14 שיעורים
אורך הקורס: 44 שעות

לרכישת כל הקורס

רוצים עזרה?

שאלו בפורום

לפורום