פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה מבוחן פרק 4
סתיו
האוניברסיטה העברית
שאלה מבוחן פרק 4

היי, מדובר בשאלה 10 בבוחן 2012. מצורפת השאלה:


1)      במשק "הבטחת הכנסה" הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בוחנת את הקשר שבין ההכנסה הפנויה והצריכה הממוצעת בכל עשירון בקרב המועסקים. (האוכלוסייה מחולקת לעשירונים על פי ההכנסה הפנויה לנפש בכל משק בית). הממשלה מעלה מיסים על ההכנסה כדי לממן הגדלה של תשלומי דמי אבטלה. כתוצאה מהשינוי (בהשוואה למצב לפני השינוי):


א)      אין שינוי בצריכה כפונקציה של ההכנסה


ב)      הצריכה גדלה בכל רמת הכנסה


ג)       הצריכה ירדה בכל רמת הכנסה


ד)      הצריכה גדלה ברמות ההכנסה הגבוהות וירדה ברמות ההכנסה הנמוכות


ה)     הצריכה ירדה ברמות ההכנסה הגבוהות וגדלה ברמות ההכנסה הנמוכות


 


התשובה הנכונה לפי האתר היא ב'. 


שתי שאלות:


1. מה משמעות הנתון הראשון בשביל השאלה?


2. מדוע התשובה הנכונה היא ב'?


ניר חן
הטכניון

היי סתיו,

בעצם שואלים בשאלה מה קורה ל-APC כאשר ההכנסה הפנויה קטנה.
בשאלה הממשלה מטילה מס הכנסה על המועסקים. מס הכנסה מקטין את ההכנסה הפנויה של המועסקים.

אנחנו יודעים ש:ניתן לראות שמכיוון שיש Co, אז כאשר Yd קטן, הנטייה הממוצעת לצרוך גדלה ולכן התשובה היא ב'.


×