פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה באמת חשובה**
נאור
האוניברסיטה העברית
שאלה באמת חשובה**

6. במשק פונקצית יצור מסוג קוב-דוגלס, וחלק ההון בתוצר הוא שליש. בעקבות אופנה חדשה המעודדת פנאי, חל צמצום בהיצע העבודה. כתוצאה:
א. סך התשלום לעובדים ירד.
ב. שכר העבודה ירד.
ג. דמי השכירות להון יעלו.
ד. סך התשלום להון יעלה.
ה. אם היצע העבודה יורד בשכר, אז התוצר יעלה.

ניר חן
אוניברסיטת בן-גוריון
אתה לא עוקב אחרי הפורום שלכם בפייסבוק :)

מצורפת התשובה שרשמתי שם

×