פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה באמת חשובה**
נאור
האוניברסיטה העברית
שאלה באמת חשובה**

6. במשק פונקצית יצור מסוג קוב-דוגלס, וחלק ההון בתוצר הוא שליש. בעקבות אופנה חדשה המעודדת פנאי, חל צמצום בהיצע העבודה. כתוצאה:
א. סך התשלום לעובדים ירד.
ב. שכר העבודה ירד.
ג. דמי השכירות להון יעלו.
ד. סך התשלום להון יעלה.
ה. אם היצע העבודה יורד בשכר, אז התוצר יעלה.

ניר חן
הטכניון
אתה לא עוקב אחרי הפורום שלכם בפייסבוק :)

מצורפת התשובה שרשמתי שם

×