פורומים
ראשיפורום כלכלהמודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף ...
אלרם
האוניברסיטה העברית
מודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף ...

היי ניר! 


שאלה: אמרת בשלב הזה של השיעור (מצורף) שאי אפשר לדעת מה קרה לריבית....


למה? הרי כאן מדובר מחלק מהתהליך וכאן מדובר בחלק מתהליך הקיזוז? 


אז לכאורה הגיוני שהריבית תעלה...


תודה!


ניר חן
הטכניון

היי אלרם,

מצד אחד הייתה הרחבה פיסקאלית ולכן הריבית עלתה.
מצד שני הייתה הרחבה מוניטרית ולכן הריבית ירדה.

לכן בסופו של דבר לא ניתן לדעת. האפקטים המקזזים הם משניים ולא משפיעים על הכיוון של התשובה.


×