פורומים
ראשיפורום כלכלהמודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף
שגיא
האוניברסיטה העברית
מודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף

מודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף ומדיניות מוניטרית

מנהל עסקים- מאקרו כלכלה. האונבירסיטה העברית.


 


אשמח לקבל הסבר למה ההשקעה במשק שתלוי בריבית ובתוצר מושפעת באופן חלש מהתוצר במשק ובאופן חזק מהריבית, בעוד הצריכה מושפעת חזק מהתוצר ובאופן חלש מהריבית.


תודה רבה! ניר חן
אריאל סגל

היי שגיא,


זאת פשוט ההנחה במודל הקיינסיאני. ההנחה הזאת נובעת כי במציאות I מושפע באופן משמעותי יותר מהריבית מאשר מהתוצר (ואילו הצריכה הפרטית בדיוק להיפך)


×