פורומים
ראשיפורום כלכלהמודל קיינסיאני במשק פתוח
ליאב
אוניברסיטת חיפה
מודל קיינסיאני במשק פתוח

היי ניר בשאלה 7 בתרגול מודל קיינסיאני במשק פתוח נתון מצב שהממשלה מגדילה את תצרוכתה בגודל הפער הדיפלציוני.. בתרשים שהסברת הראית שכאשר היא מגדילה את התצרוכת בגודל הפער המשק מגיע לתוצר תעסוקה מלאה כביכול הפער הדיפלציוני כפול המכפיל מביא לתוצר תעסוקה מלאה, ולאחר מכן ראינו שאפקט הקיזוז מוריד את ההשקעה כלומר אפקט הקיזוז של שוק הכסף מונע מהתוצר להגיע לתוצר תעסוקה מלאה. אחת התשובות של השאלה הייתה שהתוצר אכן מגיע במקרה זה לתוצר תעסוקה מלאה וקיבלת את תשובה זו למרות שכאשר יש שוק כסף המכפיל אינו פועל בדרך דומה כיוון שאינו לוקח החשבון את הקיזוז. אשמח להסבר תודה!


ניר חן
הטכניון

היי ליאב,


הגדרה של פער דיפלציוני = בכמה צריך להגדיל את הביקוש האוטונומי כדי להגיע לתוצר תעסוקה מלאה (כאשר לוקחים בחשבון את כל האפקטים המקזזים, או במילים אחרות משתמשים במכפיל הקיינסיאני המשולב הכולל את אפקט הקיזוז).
אם הממשלה מגדילה את תצרוכתה בגודל הפער הדיפלציוני, אז ע"פ הגדרה התוצר אמור להגיע לתוצר תעסוקה מלאה.


×