פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה ממבחן
ירדן
האוניברסיטה העברית
שאלה ממבחן

  1.        במשק שלוש תכניות השקעה. הראשונה בהיקף של 1,000 עם שיעור תשואה פנימי של 10%, השנייה בהיקף של 2,000 עם שיעור תשואה פנימי של 8%, והשלישית עם שיעור תשואה פנימי של 12% והיקף השקעה של 1,500. היצע החיסכון הפרטי נתון על ידי             ( SP = -500 + 0.2(Y-T. בנקודת המוצא היה המשק בשיווי משקל עם תקציב ממשלה מאוזן, כשההכנסה הפנויה שווה ל-20,000. בשל אילוצים קואליציוניים, נאלצה הממשלה להגדיל את הוצאותיה בסכום של 2,000 ולקצץ במסים בערך של 1,000. כתוצאה מכל אלה:


א.      הריבית במשק תעלה מ-8% ל-12%


ב.      הצריכה הפרטית במשק תרד ב-100 ללא תלות מה יקרה לריבית.


ג.        הריבית במשק לא תשתנה וההשקעה תרד בערך הגידול בהוצאות הממשלה (2,000)


ד.      הריבית במשק תרד בשל הגירעון שייווצר בתקציב הממשלה. 


ה.      היקף ההשקעה במשק ירד מ-3,500 ל-1,700


 


הצלחתי להוכיח אלגברית כפי שהראת בשיעור שהריבית אכן עולה, והנחתי שהרבית לפני השינוי הייתה ממוצע הריביות של 3 ההשקעות ( 8 אחוזים)


 


אבל איך אני יודע שהריבית עולה דוקא ל- 12 אחוז?


 


תודה.


ניר חן
הטכניון

היי ירדן,

ההנחה שהריבית לפני השינוי הייתה ממוצע של כל השלוש לא נכונה - הריבית לפני השינוי הייתה פשוט שיווי המשקל בשוק ההון לפני השינוי.

אם תציירי את הביקוש להשקעה, אז מעל 12% הוא שווה ל-0, בין 12% ל-10% פרוייקט ג נהיה כדאי ואז הביקוש להשקעה גדל ל-1500 (סך ההשקעה בפרוייקט ג), בין 8% ל-10% פרוייקטים ג' ו-א' כדאיים ואז הביקוש להשקעה קשיח לחלוטין ב-2500, ומתחת ל-8% הביקוש להשקעה קשיח לחלוטין ב-4500. 

החיסכון לפני השינוי היה 3500 ולכן אם תציירי את שוק ההון הראשוני לפני השינוי תקבלי ששו"מ הוא ב-8%.

החיסכון החדש הוא 2300. תציירי את שוק ההון הראשוני ותקבלי שבשו"מ הריבית היא 12%. 

אני לא חושב שיש דרך אחרת לענות על השאלה הזו מבלי לצייר את שוק ההון הראשוני.


 


×