פורומים
ראשיפורום כלכלהתקציב הממשלה
דיאנה
האוניברסיטה העברית
תקציב הממשלה

במאזן שמופיע בסרטון, השכר לעובדי המגזר הציבורי וקניות מפירמות אחרות מופיעות פעמיים תחת ההוצאות- פעם דרך התצרוכת הממשלתית ופעם דרך ההשקעה הממשלתית. רציתי לשאול, למה נועדה הכפילות הזו?


ניר חן
אוניברסיטת בן-גוריון

היי דיאנה,

כי במאזן הממשלה עושים הפרדה בין תצרוכת ממשלתית לבין השקעה ממשלתית.

לדוגמא: שכר לסטודנט לכלכלה שעובד במשרד האוצר יחשב תצרוכת ממשלתית.
לעומת זאת, שכר לעובד שבונה כביש ייחשב להשקעה ממשלתית (כי בניית כבישים זאת השקעה).×