פורומים
ראשיפורום כלכלהתקציב הממשלה
דיאנה
האוניברסיטה העברית
תקציב הממשלה

במאזן שמופיע בסרטון, השכר לעובדי המגזר הציבורי וקניות מפירמות אחרות מופיעות פעמיים תחת ההוצאות- פעם דרך התצרוכת הממשלתית ופעם דרך ההשקעה הממשלתית. רציתי לשאול, למה נועדה הכפילות הזו?


ניר חן
הטכניון

היי דיאנה,

כי במאזן הממשלה עושים הפרדה בין תצרוכת ממשלתית לבין השקעה ממשלתית.

לדוגמא: שכר לסטודנט לכלכלה שעובד במשרד האוצר יחשב תצרוכת ממשלתית.
לעומת זאת, שכר לעובד שבונה כביש ייחשב להשקעה ממשלתית (כי בניית כבישים זאת השקעה).×