פורומים
ראשיפורום כלכלהשאלה מס' 2 - נתוני פאנל
ירין
האוניברסיטה העברית
שאלה מס' 2 - נתוני פאנל

שלום,


בשאלה זו קיים סעיף בו נשאלים לגביי המתאם בין EDUC ו- MAR "בקובץ", והתשובה כפי שהוצג בפתרון השאלה היא "נכון".


במועד א 2017 הסעיף מופיע, והתשובה היא אכן "נכון". אולם, בפלטי הסטטה מופיעה טבלת VCE (לאחר רגרסיה 1), לפיה ניתן לראות כי השונות המשותפת של המשתנים שלילית.


כיצד זה עולה בקנה אחד עם התשובה?


בברכה,


ירין.


ניר חן
הטכניון

היי ירין,


מה שמופיע בטבלה זה המתאם בין האומדים ל-Educ ו- Mar, לא בין המשתנים. 
שים לב שבטבלה רשום לך שזאת טבלה של coefficients. 


×