פורומים
ראשיפורום כלכלהפרק 3 שאלה 16
נדב
האוניברסיטה העברית
פרק 3 שאלה 16

בשאלה מופיעים שני משקים בעלי פונקציית ייצור מסוג קוב דאגלס עם חזקה של חצי אבל לא נתון שהם זהים. איך הסקת שהם זהים? למה שלא יהיה משק אחד עם מקדם טכנולוגי A ומשק שני עם מקדם טכנולוגי שונה B?


ניר חן
הטכניון

היי נדב,


נראה לי שאתה מתכוון לשאלה 15. זאת שאלה שלקוחה מאחד המבחנים שלכם. בשאלה רשום: "לשני המשקים פונקציית ייצור מסוג קוב-דאגלס המקיימת תק"ל עם גמישות תוצר ביחס לכמות ההון אשר שווה לחצי".

כוונת המשורר כאן הייתה שמדובר באותה פונקציית ייצור. אני מסכים שהניסוח לא מושלם אבל זה מה שהופיע בבחינה.


נדב
האוניברסיטה העברית

אוקי תודה


×